White Dragon
White Dragon

When the winter comes the white beast awakes.

More artwork